"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 20.12.2013

W dniach 19.11.-19.12.2013 roku odbył się kurs szkoleniowy: ,, Kurs ogrodniczy – podstawy aranżacji, pielęgnacji i zakładania ogrodów’’. Przeszkolonych zostało 5 pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, którzy otrzymali uprawniające certyfikaty.