"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 13.05.2013

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI DOTYCZĄCEGO: wyboru usługodawcy - na wynajem pomieszczeń biurowych o powierzchni 355m² – 365m² dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach .

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (DOC)

PROTOKÓŁ Z WYBORU (DOC)