"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej"
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.01.2013- 28.02.2015

 

 

Szczegółowe informacje

Angelika Jagodzińska

Biuro Projektu Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 16

e-mail: a.jagodzinska@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl